Miroslav Dučić

Adresa i kontakt:
UNIVERZITET U NOVOM SADU
Poljoprivredni Fakultet
Departman za Veterinarsku Medicinu
Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad
tel. +381  21  485  3350

Naučni i stručni saradnici

Doktorske studije Tehnološkog fakulteta Novi Sad; smer-prehrambeno inženjerstvo (2008.)
Doktor veterinarske medicine, Novi Sad (2008.)
Diplomirani veterinar, Beograd (2006.)

Higijena i bezbednost mesa
Prehrambeno inženjerstvo