Fiziologija II

Fiziologija II

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: dr Josip S. Krnic, red. prof. .

 

Asistent: dr  Zdenko S. Kanacki, docent

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov : Položeni ispiti sa prve godine i Fiziologija 1

 

Cilj predmeta

Sticanje znanja o nacinu funkcionisanja pojedinih organa, sistema organa i organizma u celini razlicitih vrsta domacih životinja.

 

Ishod predmeta

Studenti ce imati potrebno znanje iz fiziologije neophodno za eksperimentalni rad i praksu i osnovu za razumevanje klinickih predmeta.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Fiziologija gastrointestinalnog trakta (13). Energetski metabolizam , bilans energija i materija (2). Termoregulacija (2). Fiziologija ekskrecije , uloga bubrega (4). Bilans vode i elektrolita (2). Fiziologija kože i mlecne žlezde (2). Funkcionalna organizacija CNS (5). Bol: nocioceptori, provodenje, obrada i otklanjanje (2). Osnovi fiziologije cula (3). Fiziologija endokrinog sistema (10).

Prakticna nastava

Fiziologija varenja (12). Energetski bilans i termoregulacija (6). Ekskrecija i bilans vode i elektrolita (6). Fiziologija CNS i cula (9). Fiziologija endokrinog sistema (9). Provere znanja iz određenih oblasti - testovi (3)

 

 

 

Literatura

 

1. Stojić V.: Veterinarska fiziologija, Naučna knjiga, Beograd, 2000.

2. Stojić V.: Praktikum iz Fiziologije, Naučna knjiga, Beograd, 2000.

 

Metode izvodenja nastave

Metoda usmenog izlaganja i razgovora. Metoda prezentacija, demonstracija , simulacija i ilustracija na tabli i primenom racunara. Metoda prakticnih laboratorijskih radova.

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

Poena

 

Završni ispit

 

Poena

aktivnost u toku predavanja

 

do 3

prakticni ispit

 

položio/

 

nije pooložio

prakticna nastava

 

do 2

pismeni ispit

 

Mogucnost nadoknade dela bodova sa kolokvijuma.

ulazni testovi za vežbe

 

do 10

usmeni ispt

 

do 30

kolokvijumi

 

do 50

 

 

 

 

seminar

 

do 5