Informatika

Informatika


Nastavnik: dr Bojan M. Srdevic, red. prof.


Asistent : dr  Tihomir S. Zoranovic, docent


Status predmeta: Obavezan


Uslov za polaganje ispita:


Cilj predmeta: Sticanje bazicnog znanja ia oblasti informatike i informacionih tehnologija, potrebnih za rad u oblasti veterinarske medicine .


Ishod predmeta: Informaticka osposobljenost za profesionalnu karijeru veterinarskog medicinara, odnosno inženjera poljoprivrede


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Uvod. Osnovi teorije informacija. Diskretne informacije i podaci. Digitalni racunari. Strukture i karakteristike. Racunarske platforme (mejnfrejm, superbrze i personalne) . Hardver i softver. Operativni sistemi i okruženja. Brojni i semanticki sistemi. Rešavanje problema na racunaru. Algoritmizacija i objektne strukture. Programski jezici. Asembleri, proceduralni, objektno orijentisani i deskriptivni jezici. Jezici veštacke inteligencije. Ekspertni sistemi. Ostale primene digitalnih racunara. Informacione tehnologije i multimedija. Racunarske mreže i protokoli. Internet. Servisi na Internetu. Informacioni sistemi u poljoprivredi. Namene, razvoj i strukture. Funkcionalne karakteristike. Primeri. Organizacija podataka. Entitet i klasa entiteta. Obeležje i podatak. Tip i pojava entiteta. Logicka i fizicka organizacija podataka. Modeli i baze podataka. Softver za upravljanje bazama podataka. Softverski alati u poljoprivredi. Primene (linearno programiranje, statisticki metodi i paketi, transportni modeli, mreže i alokacija resursa, donošenje odluka i dr.).

Prakticna nastava

Uvod. Šenonov obrazac i merenje kolicine informacije. Hartlijeva teorema i primene. Digitalni racunari. Komponente i arhitekture. Brojni i semanticki sistemi. Binarni, oktalni, heksadecimalni i drugi brojni sistemi. Gramatika, sintaksa i semantika u programskim jezicima. Rešavanje problema na racunaru. Algoritmizacija i objektne strukture. Programski jezici. Kategorizacije i karakteristike osnovnih jezika. Informacione tehnologije i multimedija. Primeri. Pretraživanje na Internetu i elektronska pošta. Protokoli. Informacioni sistemi u poljoprivredi. Primeri iz domace i svetske prakse. Organizacija podataka na racunaru. Entiteti, klase entiteta, obeležja i podaci, domeni. Tipovi entiteta. Primeri logicke i fizicke organizacije podataka. Softveri za upravljanje bazama podataka. Softverski alati u poljoprivredi. Primeri i primene uslunog softvera, linearnog programiranja, statistickih metoda i paketa, transportnih modela, mrežnih modela u alokaciji resursa i modela za podršku odlucivanju).


Literatura

•  Srdevic B., Informatika, udžbenik, str. 226, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 1996 .

•  Materijali za ucenje dostupni putem Interneta a postavljeni na veb sajt fakulteta od strane nastavnika i asistenata


Metode izvodenja nastave

Predavanja su auditorna. Prakticna nastava se održava u laboratoriji za Informatiku. Kombinuje se rad na racunarima, izrada zadataka, rad na web - u , korišcenje e - mail servisa , rad u Word - u, Excel - u i dr .


Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

Poena

 

Završni ispit

 

Poena

 

 

aktivnost u toku predavanja

 

do 5

pismeni ispit

 

 

prakticna nastava

 

do 5

usmeni ispt

 

do 40

kolokvijumi

 

do 2 x 25