Imunologija

Imunologija

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: dr Vesna G. Lalošević, vanr. prof

 

Asistent:

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov : položeni predmeti iz predhodne godine studija prevideni Statutom fakulteta

 

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata II godine veterinarske medicine s osnovama bazicne imunologije koja ce im omuguciti razumevanje i ucenje patologije, patofiziologije i klinickih predmeta

 

Ishod predmeta

Osposobljenost studenata da znanja stecena u bazicnoj imunologiji, primene u savladavanju klinickih predmeta, poznavanje teoretskih i prakticnih problema u vakcinaciji, tumacenje seroloških nalaza

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Uvod u imunologiju, istorijski razvoj, Nespecificna otprnost, infekcija, Imunološki sistem-organi i celije imunog sistema, Imunogenost i antigenska specificnost, Limfociti, Imunoglobulini, struktura i funkcija, Humoralni i celularni imunitet, Antigeni tkivne podudarnosti, Komplement, Citokini, interferon, Aktivni imunitet, kooperacija celija u imunom odgovoru, Vakcinacija, vakcine i adjuvansi u veterinarskoj medicini, Pasivni imunitet, kolostralni imunitet, Imunitet prema virusnim, bakterijskim i parazitskim infekcijama, Preosetljivost, Tumorski imunitet, Imunološka dijagnostika zaraznih bolesti i tumacenje laboratorijskih nalaza

Prakticna nastava

Prakticne laboratorijske vežbe koje prate predavanja, sa osnovama laboratorijskih metoda u imunologiji, demonstracija najvažnijih metoda aglutinacije, precipitacije, imunofluorescencije, imunoenzimskih metoda.

Prakticna nastava održava se u Laboratoriji za parazitologiju i imunologiju Departmana veterinarske medicine i vežbaonici za Parazitologiju i parazitske bolesti Fakulteta.

 

Literatura

1. Naglic Tomo, Hajsig Danko. Veterinarska imunologija, Školska knjiga Zagreb, 1993.

 

 

 

Metode izvodenja nastave

 

 

Teorijska nastava odvija se u predavaonici, uz pomoc savremene audiovizuelne tehnike, u vidu predavanja nastavnika ali i uz aktivno ucešće studenata kroz dijalog.

Prakticna nastava je demonstracija laboratorijskih metoda od strane nastavnika i prakticana primena teorijskih znanja studenata iz poznavanja vakcinologije .

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

 

Poena

 

 

 

 

 

Završni ispit

 

 

Poena

 

aktivnost u toku predavanja

 

do 10

 

pismeni ispit

 

do 20

 

prakticna nastava

 

do 10

 

usmeni ispt

 

do 40

 

kolokvijum-i

 

-

 

 

 

 

 

 

 

seminar-i

 

do 20