Klinička Hemija i Fiziologija

Klinička Hemija i Fiziologija

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: dr Josip Krnić  red. prof.

 

Asistent: dr Zdenko Kanački, docent

 

Status predmeta: Izborni

 

Uslov za polaganje ispita : Biohemija i Fiziologija

 

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa ispitivanjem funkcionalnog stanja pojedinih organa, sistema organa i organizma u celini razlicitih vrsta domacih životinja.

 

Ishod predmeta

Studenti ce imati potrebno znanje iz kliničke hemije i fiziologije neophodno za eksperimentalni rad i praksu i osnovu za razumevanje drugih klinickih predmeta.

 

 

 

Sadržaj predmeta

 

 

 

 

Teorijska nastava

 

 

Koncept "normalnosti" u kliničkoj fiziologiji i biohemiji; Narušavanje morfološko-funkcionalnog integriteta celije i fiziološki aspekti razvoja zapaljenske reakcije; Klinicka hematologija domacih životinja i karakteristike u bolesti; M etabolicki profil krvi i metabolicke bolesti domacih životinja; Klinicko-laboratorijska enzimologija u veterinarskoj medicini; Klinicko-fiziološki aspekti poremecaja ugljenohidratnog metabolizma preživara; Klinicka fiziologija i klinicko-patološki indikatori disbalansa vode i elektrolita; Klinicka fiziologija prometa kalcijuma, fosfora i magnezijuma; Opšti poremecaji hemodinamike i fiziološki aspekti klinicke elektrokardiografije; Klinicka fiziologija i laboratorijska dijagnostika bolesti jetre; Osnovi klinicke fiziologije i biohemije ptica.

Prakticna nastava

Koncept "normalnosti" u klinickoj fiziologiji i biohemiji; Narušavanje morfološko-funkcionalnog integriteta celije i fiziološki aspekti razvoja zapaljenske reakcije; Klinicka hematologija domacih životinja - karakteristike u bolesti; M etabolicki profil krvi i metabolicke bolesti domacih životinja; Klinicko-laboratorijska enzimologija u veterinarskoj medicini; Klinicko-fiziološki aspekti poremecaja ugljenohidratnog metabolizma preživara; Klinicka fiziologija i klinicko-patološki indikatori disbalansa vode i elektrolita; Klinicka fiziologija prometa kalcijuma, fosfora i magnezijuma; Opšti poremecaji hemodinamike i fiziološki aspekti klinicke elektrokardiografije; Klinicka fiziologija i laboratorijska dijagnostika bolesti jetre; Osnovi klinicke fiziologije i biohemije ptica.

 

Literatura

•  Stojić, R.: Veterinarska fiziologija, Naucna knjiga, Beograd, 2000.

•  Stojić, R.: Praktikum iz fiziologije, Naucna knjiga, Beograd, 1999.

•  Gašić, O., Popovic, M., Đurkovic, R.: Biohemija domacih životinja, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 1998.

•  Mihailović, B.M.: Biohemija, Naucna knjiga, Beograd, 2000.

•  Campbell, M.K.: Biochemistry, Sounders College Publishing, San Francisco, 1991.

•  Popovic , T. M ..: Biohemija životinja , Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu , Novi Sad , 2003

 

Metode izvodenja nastave

Metoda usmenog izlaganja i razgovora. Metoda prezentacija, demonstracija , simulacija i ilustracija na tabli i primenom racunara. Metoda prakticnih laboratorijskih radova.

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

 

Poena

 

 

 

 

 

Završni ispit

 

 

Poena

 

aktivnost u toku predavanja

 

do 5

 

pismeni ispit

 

-

 

prakticna nastava

 

do 5

 

usmeni ispt

 

do 40

 

kolokvijum-i

 

do 50