Morfologija i Fiziologija laboratorijskih životinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: dr Gordana M. Ušcebrka, red. prof. , dr Josip Krnić, red. Prof.

 

Asistent: mr Slobodan Z. Stojanovic , dr Zdenko Kanački

 

Status predmeta: Izborni

 

Uslov za polaganje ispita :  Anatomija 1 i 2 , Histologija sa enbriologijom i Fiziologija 1 i 2

 

Cilj predmeta

Upoznavanje sa morfologijom i fiziologijom laboratorijskih životinja; Laboratorijske životinje i njihov znacaj za veterinarsku medicinu .

 

Ishod predmeta

Sticanje dobre osnove za pravilno odabiranje eksperimentalnih životinja u ogledu, aplikacije tretmana, nacina cuvanja i postupanja sa životinjama tokom ogleda.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Laboratorijske životinje i njihov znacaj za veterinarsku medicinu; Izbor životinja za eksperiment; Nacin postavljana ogleda i tretmana; Žaba kao laboratorijska životinja u eksperimentima; Morfologija žabe; Fiziologija žabe; Pacov kao laboratorijska životinja u eksperimentima; Morfologija pacova; Fiziologija pacova; Kunic kao laboratorijska životinja u eksperimentima; Morfologija kunica; Fiziologija kunica; Osnovi patološke morfologije laboratorijskih životinja; Osnovi patološke fiziologije laboratorijskih životinja; Aplikacija lekova, dijagnostickih preparata i drugih materija laboratorijskum životinjama; Osnovi uzorkovanja za morfološka ispitivanja; Osnovi uzorkovanja za funkcionalna ispitivanja .

Prakticna nastava

Žaba kao laboratorijska životinja u eksperimentima; Morfologija žabe; Fiziologija žabe; Pacov kao laboratorijska životinja u eksperimentima; Morfologija pacova; Fiziologija pacova; Kunic kao laboratorijska životinja u eksperimentima; Morfologija kunica; Fiziologija kunica; Osnovi patološke morfologije laboratorijskih životinja; Aplikacija lekova, dijagnostickih preparata i drugih materija laboratorijskum životinjama; Osnovi uzorkovanja za morfološka ispitivanja; Osnovi uzorkovanja za funkcionalna ispitivanja; Provera teoretskog i prakticnog poznavanja gradiva .

 

Literatura

•  Knežević M, Jovanovic M. Opšta patologija. Makarije, Beograd 1999.

•  Stojić, R.: Veterinarska fiziologija, Naucna knjiga, Beograd, 2000.

 

 

•  Hebel and Stromberg: "Anatomy of labaratory rat", Baltimor, 1976.

•  Cupic, V., Katananovski, D., Popović, N., Polić, T.: Osnovi biologije klinicke patologije i terapije nedomestifikovanih kucnih ljubimaca. Beograd, 1999.

 

 

Metode izvodenja nastave

Na predavanjima se koriste verbalne i vizuelne metode nastave, a na vežbama metode demonstracije, prakticnog rada crtanja i ilustrovanja, kao i metod usmenog izlaganja nastavnika i studenta .

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

Poena

 

 

 

Zavr�ni ispit

 

Poena

aktivnost u toku predavanja

 

do 5

pismeni ispit

 

 

prakticna nastava

 

do 5

usmeni ispt

 

do 50

kolokvijum-i

 

do 40