Opšta patologija

Opšta patologija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: dr Dušan M. Lalošević, red. prof. i dr Ivana Davidov, docent

 

Asistent:   dr Ivana Davidov, docent

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov za polaganje ispita: Anatomije I i II , Histologije I i II , Fiziologije I i II , Mikrobiologije I i II , Paraziotologije, Imunologije, Patolške fiziologije

 

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje i savladavanje morfoloških i patohistoloških karakteristika patoloških procesa

 

Ishod predmeta

Studentima je omoguceno lakše usvajanje gradiva iz Specijalne patologije i klinicih predmeta

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Uvod u patologiju. Opšta patologija po oblastima: atrofija, distrofija, hipertrofija, disciklije, inflamacija, opšta tumorska patologija životinja. Patološka anatomija i histologija posebnih bolesti: tuberkuloza, pseudotuberkuloza, ehinokokoza, cisticerkoza, leukoza, neurolimfomatoza, besnilo, pseudorabijes. Teratologija.

Prakticna nastava

Obdukciona tehnika na raznim životinjama. Kompletna i delimicna obdukcija. Mikroskopske vežbe iz patološke histologije po oblastima: regresivni i progresivni procesi, tumori, inflamacije

 

Literatura

1. Knežević M, Jovanovic M. Opšta patologija. Makarije, Beograd 1999.

2. Sofrenović Đ. Opšta patologija. Nucna knjiga, Beograd 1993.

3. Sofrenović Đ. Tehnike obdukcionog protokola. Naucna knjiga, Beograd 1990.

4. Lalošević D. Atlas patološke histologije. Katedra veterinarske medicine, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, CD izdanje 2004.

 

Metode izvodenja nastave

Metode usmenog izlaganja i razgovora. Metoda prezentacije, demostracije i ilustracije na racunaru i mikroskopu. Prakticne metode izodenja obdukcije u prosekturi

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze

 

P oena

 

 

 

Završni ispit

 

Poena

aktivnost u toku predavanja

 

do 5

pismeni ispit

 

do 30

prakticna nastava

 

do 5

usmeni ispt

 

do 40

kolokvijum-i

 

do 20