Patološka Fiziologija

Patološka Fiziologija

Nastavnici:  Prof.dr Marko R. Cincovic, dr vet.spec.

Predmeti: Opšta patološka fiziologija, Specijalna patološka fiziologija, Laboratorijske tehnike u patološkoj fiziologiji, Klinička patološka fiziologija, Klinička hematologija i biohemija životinja, Metode naučnog rada, Stručna praksa

Kontakt: mcincovic@gmail.com 

Tel: 065-4064957 

Konsultacije: uvek kada studenti žele uz predhodnu najavu i dogovor mejlom ili porukama na sms/viber.