Patološka Fiziologija

Patološka Fiziologija

 

Nastavnici:  Prof.dr Branislava M. Belić, dr med.spec.

                     Prof.dr Marko R. Cincovic, dr vet.spec.

Saradnik:    DVM Ivana Lakić, istraživač-stipendista

Status predmeta: Obavezni

 

 

 

 

Plan rada na daljinu tokom vanrednog stanja zbog COVID-19 za predmet Specijalna patološka fiziologija

 

Drage koleginice i kolege,

 
želimo Vam dobar dan!
 
Plan rada na predmetu Specijalna patološka fiziologija je sledeći:
 

 

23-27 mart

 

30 mart -3 april

 

6-10 april

 

13-17 april

 

20-24 april

 

27 april-1maj

 

4-8maj

 

11-15maj

 

18-22maj

 

25-29maj

 

1-5jun

 

Naslov nastavne jedinice na predavanjima

Patofiziologija poremećaja bele loze

Patofiziologija trombocita

Patofiziologija respiratornih organa

Patofiziologija kardiovaskularnog sistema

Patofiziologija digestivnih organa 1

Patofiziologija digestivnih organa 2

Patofiziologija urinarnih organa

Patofiziologija endokrinog sistema

Patofiziologija nervnog sistema

Rešavanje slučajeva iz hematologije

Rešavanje slučajeva iz organskih sistema

Naslov nastavne jedinice na vežbama

Patofiziologija poremećaja bele loze

Patofiziologija trombocita

Patofiziologija respiratornih organa

Patofiziologija kardiovaskularnog sistema

Patofiziologija digestivnih organa 1

Patofiziologija digestivnih organa 2

Patofiziologija urinarnih organa

Patofiziologija endokrinog sistema

Patofiziologija nervnog sistema

Rešavanje slučajeva iz hematologije

Rešavanje slučajeva

iz organskih sistema

 
 
Molimo da pratite sledeća uputstva:
 
1) Svakog ponedeljka do 10 časova biće postavljen nastavni materijal za učenje na linku koji smo vam ranije poslali. Materijal možete da skinete i neograničeno koristite u nastavni. Naš nastavni materijal je tako usklađen da pažljivim čitanjem i učenjem udžbenika, slajdova sa predavanja, slajdova sa vežbi, praktikuma i radne sveske dobijate kompletan utisak i kompletna saznanja o materiji koju obrađujemo.
NAPOMENA: Molimo da nastavni materijal ne kačite na fejsbuk ili bilo koje druge platforme, nego da direktno uzmete sa sajta i koristite lično.
 
2) Svakog ponedeljka do 10 časova mejlom ćete dobiti upitnik na koji trebate da odgovorite, a koji će sadržati pitanja iz nastavnih jedinica koje smo te nedelje obrađivali. Odgovore možete dati do petka do 18 časova. Prvi upitnik iz hematologije biće otvoren 2 nedelje. Za to smo se opredelili, jer je hematologija jedinstvena i obimna disciplina. Drugi razlog je da bi vam dali dovoljno vremena da se uhodate i naviknete na ove nove okolnosti.
 
3) Molim da redovno odgovarate na pitanja. Studenti koji su svake nedelje radili pitanja i koji su odgovorili tačno na preko 90% pitanja biće oslobođeni testa na ispitu iz Specijalne patološke fiziologije, dakle ostaje im da polažu praktični i usmeni.
 
4) Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju, shodno kontaktima datim u planu realizacije nastave na daljinu koji je postavljen na sajtu Departmana za veterinarsku medicinu.
 
Želimo vam dobro zdravlje i puno uspeha u radu!

 

 

Link za histograme:

https://www.youtube.com/watch?v=IlTKtWbzTUM

https://www.youtube.com/watch?v=CuC9LITpeIM

https://www.youtube.com/watch?v=w2KsH5ZTlGM

Link za nomenklaturu ćelija:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijlh.12327