Opšta hirurgija

OPŠTA HIRURGIJA

 

OPŠTA HIRURGIJA

 

Nastavnik: dr Milenko Stevancevic, red. prof.; dr Bojan Toholj, docent

Asistent: Jovan Spasojević, dr. vet.

Status predmeta: Obavezan

 

Literatura

 • Veterinarska kirurgija i anesteziologija. Matičić Dražen, Vnuk Dražen i sar., Veterinarski fakultet Zagreb, Medicinska naklada, Zagreb 2010.
 • Praktikum iz opšte hirurgije. Toholj Bojan, Stevančević Milenko, Spasojević Jovan, Poljoprivredni fakultet Novi Sad 2014.
 • Osnove veterinarske hirurgije. Jugoslav Vasić, Beograd 1996.
 • Lokalna anestezija domaćih životinja. Muminović Meho, Divanović Alija, Milenko Stevančević, Veterinarski fakultet Sarajevo, 2006.
 • Originalni i pregledni naučni radovi objavljeni u domaćim i stranim časopisima.
 • Skripte i ostali pisani i elektronski materijal sa predavanja i vežbi.

 

OBAVEŠTENJA OPŠTA HIRURGIJA

SEMINARSKI RADOVI

 • Spisak studenata i tema seminarskih radova se nalazi se u word dokumentu u okviru DIDAKTICKOG MATERIJALA I ISPITNIH PITANJA

RASPORED VEŽBI

 

  

RASPORED PREDAVANJA

 • PREDAVANJA SE ODRŽAVAJU UTORKOM U PREDAVAONICI H-52 U TERMINU 08-10h
 • Redni broj

  Datum

  Predavanje

  Predavač

  1.

  28.2.2017.

  Upoznavanje sa predmetom, istorijat vet.  hirurgije,

  Asepsa i antisepsa, 

  Prof. dr M. Stevančević

  Doc. dr B. Toholj

  2.

  7.3.2017.

  Anamneza i hirurška propedeutika, osnovne metode hirurške dijagnostike, prilaz fiksiranje i obaranje životinja, Hirurški instrumenti

  Doc. dr B. Toholj

  3.

  14.3.2017.

  Šivaći material, šavovi kože, hirurško čvoranje, šavovi tetiva

  Doc. dr B. Toholj

  4.

  21.3.2017.

  Šavovi unutrašnjih organa, Zavoji i drenovi

  Doc. dr B. Toholj

  5.

  11.4.2017.

  Povrede, zatvorene, otvorene, terapija rana

  Prof.dr M. Stevančević

  6.

  18.4.2017.

  Infekcije u hirurgiji, gnojne infekcije, putridne infekcije, anaerobne infekcije, specifične infekcije

  Prof.dr M. Stevančević

  7.

  25.4.2017.

  Opekotine, promrzlotine, krvarenje i hemostaza

  Doc. dr B. Toholj

  8.

  19.4.2017.

  Šok i antišok terapija, nadoknada tečnosti u hirurgiji, kardiopulmonalna reanimacija

  Doc. dr B. Toholj

  9.

  26.4.2017.

  Osnove rekonstruktivne hirurgije

  Prof.dr M. Stevančević

  11.

  9.5.2017.

  Lokalna anestezija

  Prof.dr M. Stevančević

  12.

  16.5.2017.

  Opšta anestezija

  Doc. dr B. Toholj

  13.

  23.5.2017.

  Monitoring, analgezija  i intenzivna nega hirurškog pacijenta

  Doc. dr B. Toholj

  14.

  30.5.2017.

  Osnove hirurške veterinarske onkologije

  Doc. dr B. Toholj

  15.

  6.5.2017.

  Završno predavanje i nadoknade (rezezrvni termin za propušteno)

  POTPISIVANJE INDEKSA

  Doc. dr B. Toholj

   

 

PRATITE NAS NA Image result for you tube

 

 

ISPIT IZ OPŠTE HIRURGIJE  

 

Počevši od januarskog ispitnog roka 2015. menja se koncepcija ispita iz Opšte hirurgije. Ispit se i dalje sastoji iz tri dela (pismeni, praktični, usmeni) sa određenim izmenama.
Pismeni test

 • Test se sastoji iz 30 pitanja (zaokruživanje, dopisivanje i sl.)

Praktični deo ispipta

 • Sastoji se iz dva ispitna pitanja tj. rešavanja dva konkretna problema

Primere pitanja možete pronaći na internet stranici predmeta

Usmeni deo ispita

 • Sastoji se iz tri ispitna pitanja
 • Nova ispitna pitana možete preuzeti na internet stranici predmeta

KONSULTACIJE SU PONEDELJKOM 8-10h (potrebno je prethodno najaviti se na e-mail: bojantoholj@gmail.com)

 

DIDAKTIČKI MATERIJAL I ISPITNA PITANJA