Integrisane akademske studije 2008

Godina: 1
Šifra predmeta Predmet Status Predavanja i vežbe Godina Semestar ESPB
7IVM1O01 Biologija obavezan 3+3 1 1 6
7IVM1O02 Biofizika obavezan 2+2 1 1 4
7IVM1O03 Hemija obavezan 3+2 1 1 6
7IVM1O06 Engleski I obavezan 2+0 1 1 2
7IVM1O04 Anatomija I obavezan 4+5 1 1 8
7IVM1O05 Sociologija i veterinarsko medicinska etika obavezan 2+1 1 1 3
7IVM2O07 Biohemija obavezan 3+3 1 2 7
7IVM2O09 Statistika obavezan 2+2 1 2 3
7IVM2O10 Krmno i Otrovno bilje obavezan 2+2 1 2 3
7IVM2O12 Engleski II obavezan 2+0 1 2 3
7IVM2O08 Anatomija II obavezan 4+6 1 2 9
7IVM2I01 Istorija veterinarske medicine izborni 2+2 1 2 6
7IVM2I02 Primenjena zoologija u veterinarskoj medicini izborni 2+2 1 2 6
7IVM2I03 Osiguranje u poljoprivredi i preradjivačkoj industriji izborni 2+2 1 2 6
Godina: 2
Šifra predmeta Predmet Status Predavanja i vežbe Godina Semestar ESPB
7IVM3O13 Fiziologija I obavezan 3+3 2 3 6
7IVM3O14 Histologija sa embriologijom obavezan 4+4 2 3 8
7IVM3O15 Genetika životinja obavezan 2+2 2 3 2
7IVM3O16 Mikrobiologija obavezan 3+2 2 3 5
7IVM3O17 Etologija obavezan 2+2 2 3 4
IB2 Ekonomika izborni 2+1 2 3 6
IB2 Lekovito Bilje izborni 2+1 2 3 6
IB2 Preduzetnička ekonomija izborni 2+1 2 3 6
7IVM4О19 Fiziologija II obavezan 3+3 2 4 6
7IVM4О20 Informatika obavezan 2+1 2 4 3
7IVM4О21 Parazitologija obavezan 2+2 2 4 4
7IVM4О25 Stocarstvo obavezan 2+2 2 4 3
7IVM4О22 Imunologija obavezan 2+2 2 4 4
7IVM4О23 Ishrana Životinja obavezan 3+2 2 4 4
IB3 Klinička Hemija i Fiziologija izborni 2+1 2 4 6
IB3 Morfologija i Fiziologija laboratorijskih životinja izborni 2+1 2 4 6
IB3 Osnovi laboratorijske tehnike u morfologiji izborni 2+1 2 4 6
Godina: 3
Šifra predmeta Predmet Status Predavanja i vežbe Godina Semestar ESPB
7IVM5О26 Opšta patologija obavezan 3+3 3 5 5
7IVM5О27 Patološka Fiziologija obavezan 3+3 3 5 5
7IVM5О28 Farmakologija obavezan 3+3 3 5 6
7IVM5О29 Reprodukcija i V.O. domaćih životinja obavezan 2+2 3 5 4
IB4 Fiziologija životinja u ZOO vrtovima izborni 2+2 3 5 6
IB4 Nutritivna patologija izborni 2+2 3 5 6
IB4 Organizacija veterinarske sluzbe izborni 2+1 3 5 3
7IVM6О32 Specijalna patologija obavezan 3+3 3 6 7
7IVM6О33 Toksikologija obavezan 2+2 3 6 4
7IVM6О34 Opšta klinička dijagnostika obavezan 3+4 3 6 6
7IVМ6О35 Parazitske Bolesti obavezan 2+2 3 6 4
7IVМ6О36 Rendgenologija i Fizikalna terapija obavezan 2+2 3 6 3
IB5 Imunopatologija zivotinja izborni 2+2 3 6 6
IB5 Imunoloske tehnike u laboratorijskoj dijagnostici izborni 2+2 3 6 6
IB5 Imunoprofilaksa izborni 2+2 3 6 6
IB5 Specijana rendgenska dijagnostika izborni 2+2 3 6 6
Godina: 4
Šifra predmeta Predmet Status Predavanja i vežbe Godina Semestar ESPB
7IVM7О38 Porodiljstvo i sterilitet domaćih životinja obavezan 3+3 4 7 6
7IVМ7О39 Bolesti prezivara obavezan 4+3 4 7 5
7IVМ7О40 Bolesti Kopitara obavezan 3+3 4 7 5
7IVМ7О42 Bolesti divljih životinja obavezan 1+1 4 7 3
IB6 Bolesti podmlatka preživara izborni 2+2 4 7 6
IB6 Morfologija i patologija mlečne žlezde preživara izborni 2+2 4 7 6
IB6 Tropske bolesti životinja izborni 2+2 4 7 6
7IVМ8О44 Opsta epidemiologija obavezan 3+2 4 8 3
7IVМ8О45 Opšta hirurgija obavezan 2+3 4 8 6
7IVМ8О46 Bolesti ptica obavezan 3+2 4 8 4
7IVМ8О47 Bolesti pasa i mačaka obavezan 3+3 4 8 5
7IVМ8О48 Bolesti pcela obavezan 1+0 4 8 2
7IVМ8О49 Ambulantna klinika I obavezan 0+3 4 8 4
IB7 Bolesti kunića i krznašica izborni 2+2 4 8 6
IB7 Gajenje i zdravstvena zaštita nojeva izborni 2+2 4 8 6
7IVМ0О50 Stručna praksa I obavezan 0 4 8 0
Godina: 5
Šifra predmeta Predmet Status Predavanja i vežbe Godina Semestar ESPB
7IVМ9О51 Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijom obavezan 3+4 5 9 5
7IVМ9О52 Infektivne bolesti I obavezan 3+2 5 9 4
7IVМ9О53 Bolesti riba obavezan 2+2 5 9 2
7IVМ9О54 Radiobiologija i radijaciona higijena obavezan 3+2 5 9 3
7IVМ9О55 Higijena mleka obavezan 2+2 5 9 3
7IVМ9О57 Metode naucnog rada obavezan 1+1 5 9 2
IV8 Alimentarna oboljenja izazvana hranom animalnog porekla izborni 2+2 5 9 4
IV8 Infektivne bolesti pasa i macaka izborni 2+2 5 9 4
IV8 Iskorenjivanje infektivnih bolesti izborni 2+2 5 9 4
IV8 Organizacija veterinarske sluzbe izborni 2+2 5 9 6
IV8 Vektori i zoonoze izborni 2+2 5 9 4
IV8 Anesteziologija i operativne tehnike u domacih zivotinja izborni 2+2 5 9 4
IV8 Informacije iz lanca hrane i inspekcija mesa izborni 2+2 5 9 4
IV8 Menadžment bezbednosti namirnica izborni 2+2 5 9 4
IV8 Sistem kvaliteteta, zastita životne sredine i akrediticaja laboratorija izborni 2+2 5 9 4
IV8 Zaštita od jonizujućih zracenja izborni 2+2 5 9 4
7IVМ9О62 Ambulantna klinika III obavezan 0+5 5 10 3
7IVМ0О59 Higijena mesa obavezan 6+5 5 10 6
7IVМ0О60 Infektivne bolesti zivotinja II obavezan 2+2 5 10 3
7IVМ0О61 Sudska veterinarska medicina i zakonski propisi obavezan 4+0 5 10 3
7IVМ0О64 ZOOHIGIJENA obavezan 0 5 10 0