Pokrajinski projekti

Naučni projekti Departmana za veterinarsku medicine Poljoprivrednog fakulteta  u

Novom Sadu, koje finansira Pokrajinski sekretarijat

za nauku i tekhnološki razvoj, 2012. godina

 

Br.

Naziv projekta

Nosilac projekta

Rukovodilac projekta/kontakt

Departman

 

1

 

Veštački mrest i ambijentalni uslovi kao najbitniji faktori za uspešnu proizvodnju linjaka

br. 114-451-2104/2011-03

 

Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

 

 

prof. dr Miroslav Ćirković

 

 

Departman za veterinarsku medicinu

 

 

2

 

Ispitivanje uticaja odabira jaja i faktora inkubacije na morfofunkcionalne karakteristike embrionalnog i postnatalnog razvoja u cilju povećanja vijabilnosti fazanskih pilića

br. 114-451-2023/2011-03

 

Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

 

 

prof. dr Gordana Ušćebrka

 

 

Departman za veterinarsku medicinu

 

 

3

 

Kontrola zdravlja životinja u lancu proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane

br. 114-451-2230/2011-03

 

Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

 

 

prof. dr Stanko Boboš

 

 

Departman za veterinarsku medicinu

 

 

4

 

Istraživanje Lajmske bolesti i drugih vektorski prenosivih zoonoza u Vojvodini

br. 114-451-1892/2011-03

 

Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

 

 

doc. dr Aleksandar Potkonjak

 

Departman za veterinarsku medicinu