Reprodukcija i Porodiljstvo dom. živ.- OKTOBAR 3

12.10.2019
Europe/Belgrade
Reprodukcija i Porodiljstvo dom. živ.- OKTOBAR 3

Studenti koji izlaze u terminu OBAVEZNO da se prijave na mail reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com do 15.10.2019.!!!
(Prijave koje budu poslate posle ovog datuma neće biti uvažene!)

Napisati: predmet koji se polaže, ime i prezime, br. indexa i naglasiti za praktični iz porodiljstva.

Uslov za polaganje Reprodukcije ispiti iz: Fiziologije i Histologije
Uslov za polaganje Porodiljstva ispiti iz: Reprodukcije, Patološka Fiziologije, Opšte patologije, Farmakologije i Toksikologije
Studenti koji ne ispunjavaju ove uslove neće moći da pristupe polaganju ispita!

Porodiljstvo: 17.10.2019. u 09h (S33) usmeni ili pismeni deo ispita zavisi od završetka praktičnog dela ispita

Reprodukcija: 17.10.2019. u 11h (S33)

Reprodukcija divljih životinja: Termin se određuje nakon prijave na mail.

Sa predmeta