Republički projekti

Projekti Departmana za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu

koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog

razvoja Republike Srbije, 2012. godina

 

 

Br.

Naziv projekta

Nosilac projekta

Rukovodilac projekta/kontakt

Departman

 

1

 

Uticaj kvaliteta komponenata u ishrani ciprinida
na kvalitet mesa, gubitke i ekonomičnost proizvodnje

Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

 

 

prof. dr Miroslav Ćirković

TR 31011

 

 

Departman za veterinarsku medicinu

 

 

2

 

Unapređenje zdravlja i dobrobiti visokoproduktivnih krava
identifikacijom i otklanjanjem stresogenih faktora

 

Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

 

 

prof. dr Milenko Stevančević

TR 31062

 

 

Departman za veterinarsku medicinu

 

 

3

 

Odabrane biološke opasnosti za bezbednost/kvalitet hrane
animalnog porekla i kontrolne mere od farme do potrošača

 

Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

 

 

prof. dr Sava Bunčić

TR 31034

 

 

Departman za veterinarsku medicinu

 

 

4

 

Održiva konvencionalna i revitalizovana tradicionalna proizvodnja živinskog mesa i jaja sa dodatom vrednošću

 

 

Institut za stočarstvo, Beograd

dr Zlatica Pavlovski

TR 31033

 

 

Departman za stočarstvo Departman za veterinarsku medicinu

 

 

 

5

 

Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih
biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa-analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine

 

 

Institut za veterinarstvo, Novi Sad

dr Tamaš Petrović

TR 31084

 

 

Departman za fitomedicinu i
zaštitu životne sredine
Departman za veterinarsku medicinu