OPŠTA HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM – UVODNO PREDAVANJE

Poštovani studenti, uvodno predavanje iz predmeta Opšta hirurgija sa anesteziologijom će se održati po važećem rasporedu u utorak, 22.02.2022.

Sa predmeta