Opšta klinička dijagnostika (svinja), Bolesti divlijih životinja i Imunoprofilaksa- AVGUSTOVSKI ROK

Održaće se 31.08.2021 god u 9h.