Opšta klinička dijagnostika (svinja), Bolesti divljači (svinja) i Imunoprofilaksa-Oktobarski rok

Održaće se 28.09.2021 u 9h