Patološka fiziologija AVGUST 2022

Test i praktični 29.08. u 8h Laboratorija za patološku fiziologiju

Usmeni i upis ocena 30.08. u 8h u kabinetu nastavnika