Patološka fiziologija i ostali predmeti – septembar

13.09.2021. u 9h test i praktični Laboratorija za patološku fiziologiju

14.09.2021. u 9h usmeni u kabinetu nastavnika