Patološka fiziologija i ostalo – mart 2023

22.03.2023. 9h test i praktični H16/4

23.02.2023. 8h usmeni i upis ocena kancelarija nastavnika