Patološka fiziologija ispit oktobar2

9.10.2023. 8h test i praktični Laboratorija za patološku fiziologiju

10.10.2023. 8h usmeni kancelarija nastavnika