Patološka fiziologija maj 2023

Termini ispita iz oblasti patološke fiziologije kod prof.Cincovića su

22-05-2023 u 9h test i praktični Laboratorija za patološku fiziologiju

23-05-2023 u 11h usmeni / upis ocena za predmete gde nije predviđen usmeni Laboratorija za patološku fiziologiju