Patološka fiziologija, Metode naučnog rada i izorni predmeti

JANUAR 2020

20.01.2020. u 12 časova Test i praktični, odbrana seminarskih radova

21.01.2020. usmeni po dogovoru i upis ocena za izborne predmete

FEBRUAR 2020

05.02.2020. u 12 časova Test i praktični, odbrana seminarskih radova

06.02.2020. usmeni po dogovoru i upis ocena za izborne predmete