patološka fiziologija novembar 2019

test i praktični 22.11.2019. u 12 časova Laboratorija za patološku fiziologiju

Usmeni 25.11.2019. u 10 časova