Patološka fiziologija oktobarski rok 2021

Test i praktični 29.09.2021. u 9h Laboratorija za patološku fiziologiju

Usmeni 30.09.2021. u 9h u kabinetu nastavnika