Patološka fiziologija oktobarski rok

26.09.2022. Test i praktični u 8h, Laboratorija za patološku fiziologiju

27.09.2022. Usmeni i upis ocene u 8h, Kancelarija