Porodiljstvo domaćih životinja- rezultati 28.06.2022.

Upis ocena je na Veterinarskoj Klinici 06.07.2022. u 10h kod prof. dr Ivana Stančića.

Studenti koji su položili:

10 (deset): Radović; Divljak

9 (devet): Fajin; Bibić; Mehanović; Damjanović; Mladenović

8 (osam): Kosanović; Grahovac

7 (sedam): Nešković

6 (šest): Lješković; Bursać