PRAKTIČNI -Radiološka i ultrazvučna dijagnostika i Rendgenologija i fizikalna terapija – REZULTATI

Sledeći studenti su položili praktični deo ispita:

 1. Bagić Branislav
 2. Baračkov Ignjat
 3. Bibić Nikoleta
 4. Bogojević Bojana
 5. Vasin Jelena
 6. Veselinović Isidora
 7. Jovičić Nevena
 8. Marić Đurđica
 9. Milankov Marina
 10. Milošević Jovana
 11. Novaković Minja
 12. Novaković Sanja
 13. Pantić Vukašin
 14. Pepić Olivera
 15. Peulić Tamara
 16. Raletić Uglješa
 17. Čer Sara
 18. Šuvaković Kristina
 19. Anojčić Dragiša
 20. Vasić Tijana
 21. Đorđević Andrijana
 22. Krivokuća Srđan
 23. Maksimović Predrag
 24. Mehanović Denis
 25. Miljević Stefan
 26. Mitrović Branislav
 27. Obrovac Aleksandra
 28. Savović Katarina
 29. Tomić Željka
 30. Šafarik Valentina