Promena termina praktičnog iz Porodiljstva i patologije reprodukcije

Prasktični deo ispita održaće se 29.09.2022. u 9h (H14/III).

Sa predmeta