Radiobiologija i radijaciona higijena – februarski rok

Ispit iz Radiobiologije i radijacione higijene održaće se u sledećim terminima:

TEST: 10.02.2020. u 8h u sali H-54 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali

USMENI: 10.02.2020. u 12h u sali H-54 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali