Radiobiologija i radijaciona higijena – januarski rok

Ispit iz Radiobiologije i radijacione higijene održaće se u sledećim terminima:

TEST: 20.01.2020. u 8h u sali H-52 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali

USMENI: 20.01.2020. u 12h u sali H-52 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali