Radiobiologija i radijaciona higijena – rezultati ispita