Radiobiologija i radijaciona higijena – novembarski rok

Ispit iz Radiobiologije i radijacione higijene održaće se u sledećim terminima:

TEST: 19.11.2019. u 8h u sali H-52 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali

USMENI: 19.11.2019. u 12h u sali H-52 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali