Radiološka i ultrazvučna dijagnostika i Rendgenologija i fizikalna terapija – GRUPE ZA PRAKTIČNI

Raspored po grupama za polaganje praktičnog dela ispita iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike i Rendgenologije i fizikalne terapije:

Od 9h sledeći studenti:

 1. Aleksandar Popović
 2. Ljepojka Tomić
 3. Uroš Savanović
 4. Makso Popović
 5. Igor Radojičić
 6. Saša Stefanović
 7. Marko Gitarić

Od 10h sledeći studenti:

 1. Staniša Stupar
 2. Nikola Rončević
 3. Tamara Petrušić
 4. Milica Krunić
 5. Milica Golub
 6. Vukašin Kosanović
 7. Petar Đurđević

Od 11h sledeći studenti:

 1. Norbert Odri
 2. Antonija Fekter
 3. Milan Uzelac
 4. Martina Korčok
 5. Silvia Sabo Rac
 6. Nemanja Zagorac
 7. Jovana Marić

Od 12h sledeći studenti:

 1. Nikola Borić
 2. Tamara Šturc
 3. Ljiljana Petrović
 4. Igor Uzelac
 5. Marija Terzić
 6. Marija Ristić