Radiološka i ultrazvučna dijagnostika i Rendgenologija i fizikalna terapija – UPIS OCENA- JANUARSKI ROK

Upis ocena iz predmeta biće u petak 12.02.2021. u 9h u kancelariji predmetnog nastavnika.