Radiološka i ultrazvučna dijagnostika – januarski rok

Ispit iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike održaće se u sledećim terminima:

TEST: 20.01.2020.. u 8h u sali H-52 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali

PRAKTIČNI: 20.01.2020. u 10h u sali H-52 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali

USMENI: 20.01.2020. u 12h u sali H-52 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali