Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija – promena termina

Pismeni ispit iz predmeta održaće se 26.01.2021. sa početkom u 12h u nekoj od slobodnih P predavaonica.