Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija, Radiobiologija i radijaciona higijena – AVGUST

Pismeni ispit iz predmeta održaće se 03.09.2021. sa početkom u 16h u amfiteatru.

Praktični ispit iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike i Rendgenologije i fizikalne terapije održaće se 02.09.2021. u H16, po satnici koja će biti određena nakon prijave svih studenata.

Potvrditi izlazak na praktični deo ispita najkasnije do 27.08.2021. u 15h na mail sandra.nikolic.vet@gmail.com