Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija, Radiobiologija i radijaciona higijena – DECEMBARSKI ROK

Ispit iz predmeta održaće se u četvrtak 24.12.2020 po sledećoj satnici:

U 8h PRAKTIČNI DEO ISPITA u H IV/16

U 13h PISMENI DEO ISPITA (javiti se na 3.sprat stočarskog paviljona)

Potvrditi izlazak na praktični deo ispita putem e-mail adrese sandra.nikolic.vet@gmail.com najkasnije do ponedeljka 21.12.2020.