Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija, Radiobiologija i radijaciona higijena – REZULTATI ISPITA

Ispit iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike, Rendgenologije i fizikalne terapije položili su svi osim kolege Anojčić Dragiše.

Ispit iz Radiobiologije i Radijacione higijene položili su:

Terečik Žolt

Ranđelović Aleksandra

Uzelac Milan

Tikvicki Ana

Radulović Dragana

Perić Damjan

Upis ocena vršiće se 05.4.2021. u 9h u kancelariji predmetnog profesora.