Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija, Radiobiologija i radijaciona higijena – UPIS OCENA

Upis ocena iz predmeta vršiće se 24.6.2021. od 8h u kancelariji predmetnog profesora.