Radiološka i ultrazvučna dijagnostika- Spisak studenata za praktični deo ispita 06.07.2021.

Od 9h u H16/4 sledeći studenti:

Balić Valentina

Uzelac Igor

Hajdin Gorana