Reprodukcija dom. živ. satnica ispita:

18.01.2024.

10h ispitivač prof. dr Ivan Stančić (Veterinarska Klinika): Nikolić David; Grešak Marko; Hrubik Ivana; Urošević Sonja.

25.01.2024.

8h ispitivač doc. dr Ivan Galić (Hemijski paviljon H14/III): Kelić Nataša; Jovančić Maja; Krasić Anđela; Tomić Aleksandar; Golušin Aleksandra; Grmača Katarina; Manojlović Aleksa.

10h ispitivač prof. dr Ivan Stančić (Veterinarska Klinika): Zloh Elena; Biljana Pavlović; Zvekić Milan; Milica Krunić; Simić Marko.

11h ispitivač doc. dr Ivan Galić (Hemijski paviljon H14/III): Marsenić Isidora; Petković Gavrilo; Mirosavljev Iva; Aleksandra Kanjuh; Pekurčin Tamara, Nemeš Marijana.