Reprodukcija i porodiljstvo-decembarStudenti koji izlaze u terminu OBAVEZNO da se prijave na mail reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com do 17.12.2019.!!!

(Prijave koje budu poslate posle ovog datuma neće biti uvažene!)

Napisati: predmet koji se polaže, ime i prezime, br. indexa i naglasiti za praktični iz porodiljstva.

  • Uslov za polaganje Reprodukcije ispiti iz: Fiziologije i Histologije
  • Uslov za polaganje Porodiljstva ispiti iz: Reprodukcije, Patološka Fiziologije, Opšte patologije, Farmakologije i Toksikologije

Studenti koji ne ispunjavaju ove uslove neće moći da pristupe polaganju ispita!

Porodiljstvo: 19.12.2019. u 10h (S33) usmeni ili pismeni deo ispita zavisi od završetka praktičnog dela ispita.

Reprodukcija: 19.12.2019. u 12h (S33).

Reprodukcija divljih životinja: Termin se određuje nakon prijave na mail.

Reprodukcija pasa i mačaka: Termin se određuje nakon prijave na mail.

Biotehnologija u reprodukciji farmskih životinja i konja: Termin se određuje nakon prijave na mail.

Sa predmeta