Reprodukcija rezultati 26.01.2022.

6 (šest): Dragutinović

7 (sedam): Novaković, Ignjić, Parmaković, Tordaj

8 (osam): Babić, Damjanović, Bričić, Bursać, Kezeš, Nenadović, Stevanović, Živković-Stegić, Fekret, Stojanović, Došlo, Grozdanović

9 (devet): Popadić, Radičanin, Divljak, Kosanović

10 (deset): Radović

Upis ocena u utorak 01.02.2022. u 10h na Veterinarskoj Klinici

Sa predmeta