Rezultati ispita iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike, Rendgenologije i fizikalne terapije i Radiobiologije

Radiološka i ultrazvučna dijagnostika:

 1. Bogićević Katarina 22.5/45
 2. Marić Jovana 28/45
 3. Fekter Antonija 26/45
 4. Petrović Ljiljana 31/45
 5. Sabo Rac Silvija 37/45
 6. Borić NIkola 26/45
 7. Kosanović Vukašin 28.5/45
 8. Savović Katarina 31/45
 9. Korčok Martina 23/45
 10. Uzelac Milan 32/45
 11. Popović Makso 23/45
 12. Odri Norbert 28.5/45
 13. Zagorac Nemanja 25/45

Za prolaz je potrebno minimum 25 bodova.

Rendgenologija i fizikalna terapija:

 1. Golub Milica 45/45
 2. Stefanović Saša 30.5/45
 3. Krunić Milica 43/45
 4. Gitarić Marko 34/45
 5. Anojčić Dragiša 37/45
 6. Tomić Ljepojka 44/45
 7. Savanović Uroš 35/45
 8. Radojčić Igor 35/45

Radiobiologija:

 1. Novaković MInja 46/100
 2. Ninkov Tijana 34/100
 3. Teofanović Dušan 0/100
 4. Pantić Vukašin 55.5/100
 5. Odri Norbert 51.5/100
 6. Ignjatović Mina 52/100

Za prolaz je potrebno minimum 51 bod.

Upis ocena od 7h u kabinetu predmetnog profesora.