Rezultati ispitnog testa, 15.12.2020., uno Hirurgija