REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA INFEKTIVNE BOLESTI ŽIVOTINJA 1

Bagić Branislav                      14,5

Balić Valentina                      18

Blaženović Mladen              16

Bogojević Bojana                  0

Borić Nikola                           19

Cibula Bojan                          21

Čer Sara                                 19

Dimitrijević Miloš                 0

Đorđević Andrijana             14,5

Đurđević Petar                     11

Fratrić Ivana                          14,5

Garić Branislav                      14,5

Grujić Marina                        19,5

Hajdin Gorana                       20,5

Hatala Ena                              18,5

Ignjatović Mina                     13

Jeremić Marko                     16,5

Jovičić Saša                            19,5

Kosanović Vukašin               17,5

Lazović Miloš                        28

Ljubičić Dunja                       19

Marić Đurđica                       23

Midić Milana                         20,5

Miljević Stefan                      14

Mitrović Jana                        27

Narić Srđan                           13

Novaković Minja                   26,5

Odri Norbert                         8,5

Ogrizović Tamara                 12,5

Opačić Ana                            12

Pantić Vukašin                      13

Pepić Olivera                        21,5

Perić Damjan                        19

Plačkov Andrea                    19

Radić Gordan                        16

Ranđelović Aleksandra       10

Rodić Stevan                         27,5

Saračević Elvira                    12,5       

Stefanov Marijana                24,5

Subotin Zorana                     24,5

Šafarik Valentina                  28,5

Šukurma Vedrana                13,5

Tikvicki Ana                           6,5

Uzelac Igor                            13

Uzelac Milan                         16,5

Vasin Jelena                          20,5

Veselinović Isidora               0

Višnjić Sanid                          10