Rezultati patološka fiziologija 24.05.2022.

Test i praktični ispit iz patološke fiziologije položili su:

Miona Tešanović

Milica Kovačević

Mihajlo Gavrić

Valentina Moravčić

Darko Babić

Dragoslav Pinić