Rezultati praktičnog ispita iz predmeta Bolesti pčela i Zoohigijena u julskom ispitnom roku

Rezultati praktičnog ispita iz predmeta Zoohigijena

Ispit su položili sledeći studenti:

1.Denis Stanišić 14/20 bodova

2. Nina Rackov 16/20 bodova

3. Anja Dražić 15/20 bodova

4. Mira Dimitrović 15/20 bodova

5. Tamara Janković 16,5/20 bodova

6. Sara Predragović 16/20 bodova

Rezultati praktičnog ispita iz predmeta Bolesti pčela

Ispit su položili sledeći studenti:

1. Miloš Krtinić 16,5/20 bodova

2. Rade Kušlaković 14/20 bodova

Katarina Stanišić nije položila 9,5/20 bodova