SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK – Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični deo ispita će se održati 14.09.2021. u 9h, sala H52, a test 15.09.2021. u 10h, sala P2.